hello@eatnatural.shop

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK:
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a webáruházat üzemeltető:
Felix Promotion Kft.
székhelye: 1031 Budapest, Monostori út 8.
adószáma: 14931891-2-41
cégjegyzékszáma: 01-09-926625
e-mail elérhetősége: hello@eatnatural.shop
telefonszáma: +36 1 240 0871

(továbbiakban: Szolgáltató) és az általa üzemeltetett webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél, mint Vásárló (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF elfogadása előfeltétele a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételének, azaz a megrendelések leadásának és a vásárlásnak. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát is (a továbbiakban: „Szabályzat”). A Szabályzat a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő.


1. Jelen ÁSZF hatálya, módosítása

A Szolgáltató a www.eatnatural.shop weboldalon mutatja be azokat a termékeket, amelyeket a Felhasználó a webáruházban kiválaszthat és megvásárolhat.
A szolgáltatás igénybevételére a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a Szolgáltató a Honlap látogatóit, illetve felhasználóit. ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Honlap látogatója, illetve felhasználója elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos módosított ÁSZF rendelkezéseit.

2. A szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Honlapon keresztül biztosított Szolgáltatás csak a 18. életévüket betöltött természetes személyek, valamint a nyilvántartásokba jogszerűen bejegyzett nem természetes személyek számára érhetők el.

3. A szolgáltató és a vásárló közötti szerződés

3.1, A vásárlás folyamata
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, pontos és valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A termék kiválasztása
A Felhasználónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Rendelés menete
1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
2. Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket megjelöli és a termékek darabszámát beállítja.
3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó.
5. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.


A megrendelések feldolgozása és teljesítése
A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 2-3 munkanapon belül (ha a termék készleten van), egyéb esetben 1-6 hét. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha a Szolgáltató (az eladó) vállalkozás és a Felhasználó (vevő) fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot.

A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni.

A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

3.2, Megrendelések egyeztetése, törlése
A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Felhasználó (vásárló) adatai nem egyértelműek vagy valódiságuk kérdéses, a regisztráció során megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen felkeresheti a rendelést leadó felhasználót adategyeztetés érdekében.

Bármely okból sikertelen adategyeztetési eljárás esetén a Szolgáltató jogosult érvényteleníteni a megrendelést és törölni azt a regisztrált felhasználó által megadott e-mail címre történő értesítéssel egyidejűleg.

3.3, Fizetési módok
Banki átutalás - (megrendelése leadásakor e-mailben értesíti a Szolgáltató a Felhasználót, hogy rendelése "függő állapot"-ba került, amint megérkezik a Szolgáltató bankszámlájára az átutalt összeg, a a Szolgáltató aktiváljarendelést és e-mailben minden szükséges további információt közöl a Felhasználóval);

Utánvét - (készpénzes fizetés házhozszállítás esetén, a küldemény átvételekor a fuvarozó (futárszolgálat) munkatársának);

Bankkártyás fizetés - Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Ha a Felhasználó egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

Amennyiben a rendelés ellenértéke nem került bankkártyás, átutalásos vagy készpénzes úton rendezésre, a Szolgáltató jogosult megtagadni a leadott rendelés teljesítését, illetve kézbesítését az ellenérték hiánytalan kifizetéséig. A megrendelést leadó Felhasználó (vásárló) a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja, amennyiben annak tartalmával vagy bármely tételével elégedetlen, azaz a Szolgáltató nem végez és nem fogad el részteljesítést.

3.4, Felelősség az internetes fizetési felület tekintetében
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon keresztül elérhető, az adott Bank által biztosított internetes fizetési felülettel kapcsolatosan felmerülő bármilyen nemű meghibásodásból eredő közvetett vagy közvetlen kárért. Azzal kapcsolatosan a Honlap látogatója, illetve felhasználója közvetlenül az adott Bankhoz kell, hogy forduljon.

3.5, A termékek ára
A Szolgáltató termékeit a Honlapon feltüntetett árakon kínálja, amelyek bruttó árak. A Szolgáltató ezen árakat jogosult bármikor megváltoztatni azzal, hogy azok a Honlapon történő közzétételük időpontjától hatályosak, de a már véglegesen jóváhagyott rendelések ellenértékét nem befolyásolják.

Amennyiben a Honlapon valamely rendszerhibából vagy külső körülményből adódóan nem a tényleges ár került feltüntetésre, így különösen ha nyilvánvalóan túl alacsony az ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás árral érintett tétel(eke)t a hibás áron értékesíteni a leadott megrendelés keretében, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítését a megrendelésnek, amelyet a megrendelést leadó felhasználó elfogadhat vagy visszautasíthat a megrendelését képező további tételekre vonatkozó rendelés fenntartásával vagy a teljes rendeléstől történő elállás mellett.

3.6, A megrendelések házhozszállítása
A házhozszállítás részletes leírását és annak költségét a Honlalpon teszi közzé a Szolgáltató, amelyek jelen ÁSZF részét képezik.

4. A vásárló jogai, kötelezettségei, elállási jog gyakorlása

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a Felhasználó (Vevő) a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. A Szolgáltató az áru visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vételárat a Felhasználó (Vevő) részére.

A Felhasználó az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszeűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén a Szolgáltató mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól.

A Szolgáltató kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Felhasználó (vásárló) részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Felhasználót (vevőt) terhelik. A visszaszállítás során eltűnt áruért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az áru hiányában a Szolgáltatót semmilyen kötelezettség nem terheli.

A csere jog gyakorlása során a termék visszajuttatásának és a csere termék kiszállításának költsége a Felhasználót (Vevőt) terheli.

4.1, Az elállás menete
Ha a Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az alábbi email címre: hello@eatnatural.shop

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató 14 (Tizennégy) napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is.

A visszatérítést mindaddig visszatarthata a Szolgáltató, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Felhasználó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

5. A honlapra vállalt garanciák

A Honlap használatával és az azon keresztül elérhető Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos további feltételek és információk a Honlapon megtalálhatóak és jelen ÁSZF részét képezik.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet a Honlap, és a Honlapon igénybe vehető szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett kártevő alkalmazások vagy programok okoznak. A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap látogatói és felhasználói részéről vélelmez a Szolgáltató.

6. Szerzői jogok

Honlapon teljes tartalma, így különösen az azon található adatok, tájékoztatók, képek, leírások, szövegek, ábrák és a Honlap arculata, megjelenése és felépítése a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi és mint olyan szerzői jogi oltalmat élvez. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azok felhasználása sérti a Szolgáltató szerzői jogait és jogi következményeket von maga után. A Honlapra történő hivatkozás elhelyezése más felületeken engedélyezett. Egyik esetben sem történhet a hivatkozás olyan formában, hogy azzal a Honlap, illetve annak valamely belső oldala vagy tartalma egy másik honlap tartalmaként tűnjön fel.

7. Panasz, jogvita

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a hello@eatnatural.shop e-mail címen terjesztheti elő.

7.1, Panszügyintézés módja
Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásokat, panaszokat fenti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol a Felhasználó kifogására.

7.2, Egyéb érvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
Bírósági eljárás kezdeményezése.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2020. szeptember 02.